За нас         Услуги         Портфолио         Екип         Контакти
"ЦИФРОВИ СИСТЕМИ ЛИМИТИД" ООД е създадена през 2001 г.
Фирмата работи основно в следните насоки:

  Проектиране и разработка на софтуерни прилoжения;
  Разработки на нови алгоритми;
  Системно интегриране;
  Консултации;

Екипът от софтуерни специалисти има многогодишен опит в изграждане, внедряване и поддръжка на различни по сложност WEB базирани системи и приложения. Разработват се системи работещи с електронен подпис и бар-код четец.

Ние подхождаме с внимание и професионализъм към всеки клиент. За всеки проект изготвяме предварителна документация, съдържаща пълна техническа спецификация, примерни екрани и графики. Клиентите имат възможност да следят етапите на разработка на проекта, който най-общо се характеризира със следните етапи:

  Определение на заданието;
  Проектиране на системата;
  Разработка на алгоритмите;
  Разработка на приложния софтуер;
  Внедряване на системата
  Поддръжка.

Copyright © Digital Systems Limited Ltd 2007 - 2012. Всички права запазени.